Γιά πληροφορίες & παραγγελίες 

Αναδιπλούμενοι πίνακες-χάρτες με θήκη

Αναδιπλούμενοι Χάρτες -Αναδιπλούμενοι Πίνακες Διαφημιστικοί με Θήκη

(Δημιουργία-Σχεδίαση-Επιμέλεια-Κατασκευή)

Πίνακας των Αγίων με Θήκη

Διάσταση χάρτη: 35cmx50cm

Διάσταση Θήκης: 19cmx10cm & 18,5cmx7,5cm