Γιά πληροφορίες & παραγγελίες 

Παιδικά παιχνίδια απ' όλο τον κόσμο

Διάσταση: 24cm x 19cm  Σελίδες:128

Παιδικά παιχνίδια από 45 χώρες του κόσμου όπου συγκεντρώθηκαν και γράφτηκαν ειδικά γι' αυτό το βιβλίο, από τις μητέρες παιδικών χωριών SOS και τα παιδιά τους. Υπάρχει διαχωρισμός σε δέκα διαφορετικά είδη παιχνιδιού, με στοιχεία που δίνουν μια γενική άποψη, για τη χώρα προέλευσης των παιχνιδιών, για τα υλικά που χρησιμοποιούνται καθώς και για τις ηλικίες και τον αριθμό των συμμετεχόντων. Μια πολύτιμη συμμετοχή για την υποστήριξη της δουλειάς των παιδικών χωριών SOS