Γιά πληροφορίες & παραγγελίες 

Επικοινωνία

Δωδεκανήσου 21 54626 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-555660 2310-555662                       

ekdoseisatlantas@gmail.com

nikostsaknakis@gmail.com 

 @ekdoseisatlantas

Εκδόσεις Άτλαντας

@nikostsa t