Επικοινωνία

Δωδεκανήσου 21 54626 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-555660 2310-555665                       

nikostsaknakis@gmail.com 

ekdoseisatlantas@gmail.com

@n.tsaknakis

@nikostsa t