Γιά πληροφορίες & παραγγελίες 

Διάσταση:50cm x 70cm και 70cm x 100cm                                                                                                                Jacopo Tintoretto - Ο Χριστός στη θάλασσα της Γαλιλαίας 1575-1580