Γιά πληροφορίες & παραγγελίες 

Πρώτη μέρα στο σχολείο

Διάσταση : 24cm x 24cm       

 Εξώφυλλο: σκληρό       

Σελίδες: 36