Δραστηριότητες σχολείων

 Δημοτικό σχολείο Σταυρού Καρδίτσας

Επειδή το σχολείο είναι χώρος έμπνευσης και δημιουργίας κι επειδή τα παιδιά έχουν τεράστια αποθέματα ενέργειας και φαντασίας, σήμερα στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού Καρδίτσας οι μαθητές του κατέθεσαν τη δική
τους "πινελιά" στους τοίχους και στο δάπεδο της αυλής τους.

Όπως μπορεί κάνεις να δει, η όρεξη και το μεράκι των μικρών καλλιτεχνών ήταν άφθονο.Το αποτέλεσμα της δουλειάς τους ικανοποίησε τόσο τους ιδίους όσο και τους δάσκαλους τους και τους γονείς τους.