Γιά πληροφορίες & παραγγελίες 

Διάσταση: 50cm x 70cm         El Greco - Ο Χριστός καθαρίζει το ναό