Δημιουργία, Σχεδίαση, Επιμέλεια Βιβλίων-Χαρτών (Γεωγραφικών-Πολεοδομικών-Τουριστικών) και ειδικών πληροφοριακών πινάκων εκπαιδευτικού χαρακτήρα

Δραστηριότητες σχολείων

ΧΑΡΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΨΥΧΗΣ

(Ποιητική συλλογή)