Δημιουργία, Σχεδίαση, Επιμέλεια  Βιβλίων-Χαρτών         (Γεωγραφικών-Πολεοδομικών-Τουριστικών) και ειδικών πληροφοριακών πινάκων εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

ΧΑΡΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΨΥΧΗΣ

(Ποιητική συλλογή) 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ  Δωδεκανήσου 21 54626 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 555660, 2310 555662               email:  ekdoseisatlantas@gmail.com    nikostsaknakis@gmail.com