Δημιουργία, Σχεδίαση, Επιμέλεια Χαρτών (Γεωγραφικών-Πολεοδομικών-Τουριστικών),βιβλίων και ειδικών πληροφοριακών πινάκων εκπαιδευτικού χαρακτήρα

ΧΑΡΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΨΥΧΗΣ

(Ποιητική συλλογή)