Γιά πληροφορίες & παραγγελίες 

                Επιμέλεια, Σχεδίαση, Δημιουργία Βιβλίων-Χαρτών             (Γεωγραφικών-Πολεοδομικών-Τουριστικών) και ειδικών πληροφοριακών πινάκων εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Χάρτες ανάρτησης, ειδικοί εκπαιδευτικοί πίνακες, βιβλία.