Δημιουργία, Σχεδίαση, Επιμέλεια Βιβλίων-Χαρτών       (Γεωγραφικών-Πολεοδομικών-Τουριστικών) και ειδικών πληροφοριακών πινάκων εκπαιδευτικού χαρακτήρα

Δραστηριότητες σχολείων-Παρουσιάσεις-εκδηλώσεις

ΧΑΡΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΨΥΧΗΣ

(Ποιητική συλλογή)