Γιά πληροφορίες & παραγγελίες 

Επιμέλεια, σχεδιασμός, δημιουργία, εκπαιδευτικών πινάκων  - χαρτών, βιβλίων.

Χάρτες - ειδικοί εκπαιδευτικοί πίνακες , βιβλία.